Du lịch

Tìm giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch Cam Lộ

Chiều ngày 05/7/2022, huyện Cam Lộ tổ chức hội nghị phát triển du lịch năm 2022 nhằm đánh giá thực trạng, tiềm năng, lợi thế và xây dựng các giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn huyện.