Du lịch

Trong khuôn khổ Diễn đàn liên kết phát triển du lịch giữa thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và vùng Bắc Trung Bộ mở rộng tại Nghệ An, đoàn Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh và các doanh nghiệp lữ hành đã tổ chức chương trình khảo sát sản phẩm du lịch liên kết vùng để kích cầu du lịch giữa thành phố Hồ Chí Minh và 6 tỉnh Bắc Trung Bộ mở rộng (Quảng Trị-Quảng Bình-Hà Tĩnh-Nghệ An-Thanh Hoá-Ninh Bình).