Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

- Giám đốc.

- Các Phó giám đốc (03 Phó giám đốc).

- Các phòng chuyên môn thuộc Sở:

    + Văn phòng.

    + Thanh tra Sở.

    + Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình.

    + Phòng Quản lý Di sản văn hóa.

    + Phòng Quản lý Thể dục thể thao.

    + Phòng Quản lý du lịch.

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở:

    + Trung tâm Quản lý di tích và Bảo tàng.

    + Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh.

    + Đoàn nghệ thuật truyền thống tỉnh.

    + Thư viện tỉnh.

    + Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao.

Đang truy cập: 42

Hôm nay: 1,069

Tuần này: 4,120

Tháng này: 38,017

Tổng lượt truy cập: 198,139