icon_dangcongsan1
icon_chinhphu1
vbqp
sovanhoa_08
ttdt1
baodaibieund
bao1
trang-du-lich
trang-thong-tin-dien-tu

Lượt truy cập

0560259

Liên kết website

Điện ảnh

Kỷ niệm 66 năm ngày thanh lập ngành Điện ảnh cách mạng Việt Nam (15/3/1953-15/3/2019)
Cập nhật: 15/3/2019
Ngày 15/3/1953, tại chiến khu Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 147/SL quyết định thành lập “Doanh nghiệp Quốc gia Chiều bóng và Chụp ảnh Việt Nam”, chính thức khai sinh ngành Điện ảnh Cách mạng Việt Nam với tư cách một tổ chức nhà nước có nhiệm vụ xây dựng và quản lý hoạt động điện ảnh một cách tập trung, toàn diện trong cả nước, hoàn chỉnh quá trình hình thành điện ảnh dân tộc. Từ đó, ngày 15/3 hàng năm được ngành Điện ảnh vinh dự lấy làm mốc để kỷ niệm Ngày Điện ảnh Cách mạng Việt Nam.

Lễ hội Kỳ Yên ở đình làng Nại Cửu
Cập nhật: 6/7/2018
Lễ hội Kỳ Yên ở đình Nại Cửu

Tổ chức hoạt động chiếu phim và giao lưu văn hóa, văn nghệ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ
Cập nhật: 25/5/2018
Tổ chức hoạt động chiếu phim và giao lưu văn hóa, văn nghệ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ

Công tác tuyên truyền lồng ghép qua chiếu phim lưu động
Cập nhật: 25/5/2018
Công tác tuyên truyền lồng ghép qua chiếu phim lưu động

Vài nét về 10 năm thi hành Luật Điện ảnh
Cập nhật: 25/5/2018
Vài nét về 10 năm thi hành Luật Điện ảnh

Tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ hội lớn
Cập nhật: 25/5/2018
Tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ hội lớn

Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh Quảng Trị Đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân
Cập nhật: 25/5/2018
Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh Quảng Trị Đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân

a href="https://beezo.vn">beezo.vnbeezochợ sỉ onlinebeezo quảng châu