icon_dangcongsan1
icon_chinhphu1
vbqp
sovanhoa_08
ttdt1
baodaibieund
bao1
trang-du-lich
trang-thong-tin-dien-tu

Lượt truy cập

0560270

Liên kết website

Văn hóa cơ sở

Thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn
Cập nhật: 6/1/2017
a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Thủ tục thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo
Cập nhật: 6/1/2017
a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Tổ chức, cá nhân thực hiện quảng cáo nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam
Cập nhật: 6/1/2017
a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện trong các trường hợp dưới đây nộp trực tiếp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đến Bộ phận “một cửa” của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi đặt Văn phòng đại diện:

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam
Cập nhật: 6/1/2017
a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Thủ tục cấp giấy phép tổ chức lễ hội
Cập nhật: 6/1/2017
a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Cơ quan, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Thủ tục cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của Doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam
Cập nhật: 6/1/2017
a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vũ trường
Cập nhật: 5/1/2017
a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Nhà văn hoá, trung tâm văn hoá có tư cách pháp nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke
Cập nhật: 5/1/2017
a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Thủ tục công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”
Cập nhật: 5/1/2017
a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp huyện tổng hợp hồ sơ đề nghị công nhận lại, gửi hoặc nộp trực tiếp cho Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp tỉnh (Bộ phận “một cửa” của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổng hợp, trình Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp tỉnh xét duyệt và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận.

Thông báo

P.TRUYỀN THỐNG

Hỏi - Đáp

DANH THẮNG

 

Lượt truy cập

0268765
a href="https://beezo.vn">beezo.vnbeezochợ sỉ onlinebeezo quảng châu