icon_dangcongsan1
icon_chinhphu1
vbqp
sovanhoa_08
ttdt1
baodaibieund
bao1
trang-du-lich
trang-thong-tin-dien-tu

Lượt truy cập

0560234

Liên kết website

Quản lý, sử dụng vủ khí, súng săn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Thủ tục cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ
Cập nhật: 9/1/2017
a) Trình tự thực hiện: - Bước 1:Cơ quan, tổ chức hoạt động văn hóa, nghệ thuật gửi hoặc nộp trực tiếp một bộ hồ sơ đến Bộ phận “một cửa” của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

a href="https://beezo.vn">beezo.vnbeezochợ sỉ onlinebeezo quảng châu