icon_dangcongsan1
icon_chinhphu1
vbqp
sovanhoa_08
ttdt1
baodaibieund
bao1
trang-du-lich
trang-thong-tin-dien-tu

Lượt truy cập

0560227

Liên kết website

Nghệ thuật biểu diễn

Thủ tục thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang
Cập nhật: 6/11/2017
a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu hẹn;

Thủ tục cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương
Cập nhật: 4/1/2017
a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Tổ chức đề nghị cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫugửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa hoặc qua đường bưu điện đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thủ tục cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương
Cập nhật: 6/11/2017
a) Trình tự thực hiện: - Bước 1:Tổ chức dưới đây thuộc địa phương đề nghị cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa hoặc qua đường bưu điện đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thủ tục cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương
Cập nhật: 6/11/2017
a) Trình tự thực hiện: Bước 1:Tổ chức, cá nhân nộp hoặc gửi hồ sơ đến Bộ phận một cửa của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thủ tục cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương
Cập nhật: 4/1/2017
a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Tổ chức dưới đây thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa hoặc qua đường bưu điện đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thủ tục cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang
Cập nhật: 4/1/2017
a) Trình tự thực hiện - Bước 1:Tổ chức dưới đây thuộc địa phương đề nghị cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa hoặc qua đường bưu điện đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thông báo

P.TRUYỀN THỐNG

Hỏi - Đáp

DANH THẮNG

 

Lượt truy cập

0268758
a href="https://beezo.vn">beezo.vnbeezochợ sỉ onlinebeezo quảng châu