icon_dangcongsan1
icon_chinhphu1
vbqp
sovanhoa_08
ttdt1
baodaibieund
bao1
trang-du-lich
trang-thong-tin-dien-tu

Lượt truy cập

0560232

Liên kết website

Mỹ thuật - Nhiếp ảnh - Triển lãm

Thủ tục tiếp nhận thông báo đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan
Cập nhật: 4/1/2017
a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật
Cập nhật: 4/1/2017
a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Thủ tục tiếp nhận hồ sơ đăng ký tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam
Cập nhật: 4/1/2017
a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Thủ tục cấp phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng
Cập nhật: 4/1/2017
a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Thủ tục cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm
Cập nhật: 4/1/2017
a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Thủ tục cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc
Cập nhật: 4/1/2017
a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Thủ tục cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam
Cập nhật: 4/1/2017
a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Thủ tục cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật
Cập nhật: 4/1/2017
a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Thủ tục cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ
Cập nhật: 4/1/2017
a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Thông báo

P.TRUYỀN THỐNG

Hỏi - Đáp

DANH THẮNG

 

Lượt truy cập

0268759
a href="https://beezo.vn">beezo.vnbeezochợ sỉ onlinebeezo quảng châu