icon_dangcongsan1
icon_chinhphu1
vbqp
sovanhoa_08
ttdt1
baodaibieund
bao1
trang-du-lich
trang-thong-tin-dien-tu

Lượt truy cập

0560264

Liên kết website

Lữ hành

Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch
Cập nhật: 6/11/2017
a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Người đề nghị cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) gửi hồ sơ qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam
Cập nhật: 6/11/2017
a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Doanh nghiệp du lịch nước ngoài gửi qua đường bưu chính hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày có sự thay đổi sau:

Thủ tục đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch
Cập nhật: 6/11/2017
a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Người đề nghị đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch gửi qua đường bưu chính hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam
Cập nhật: 6/11/2017
a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; - Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu hẹn; sau đó chuyển hồ sơ cho Phòng chuyên môn xử lý;

Thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam
Cập nhật: 9/1/2017
a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế
Cập nhật: 6/11/2017
a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Người đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch gửi qua đường bưu chính hoặc nộp hồ sơ trục tiếp tại Bộ phận “một cửa” của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa
Cập nhật: 6/11/2017
a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Người đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch gửi qua đường bưu chính hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng
Cập nhật: 9/1/2017
a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Người đề nghị cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch gửi hồ sơ qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp giấy phép thành lập Văn phòng bị rách nát hoặc bị tiêu hủy
Cập nhật: 6/11/2017
a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Doanh nghiệp du lịch nước ngoài gửi qua đường bưu chính hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong các trường hợp: - Thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của doanh nghiệp du lịch nước ngoài từ một nước sang một nước khác; - Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện đến một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác; - Thay đổi nội dung hoạt động của doanh nghiệp du lịch nước ngoài - Thay đổi địa điểm của doanh nghiệp du lịch nước ngoài trong phạm vi nước (6/11/2017)
Thủ tục cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam (6/11/2017)
Thủ tục cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch (6/11/2017)

Thông báo

P.TRUYỀN THỐNG

Hỏi - Đáp

DANH THẮNG

 

Lượt truy cập

0268762
a href="https://beezo.vn">beezo.vnbeezochợ sỉ onlinebeezo quảng châu