icon_dangcongsan1
icon_chinhphu1
vbqp
sovanhoa_08
ttdt1
baodaibieund
bao1
trang-du-lich
trang-thong-tin-dien-tu

Lượt truy cập

0560233

Liên kết website

Di sản văn hóa

. Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích
Cập nhật: 1/11/2017
a) Trình tự thực hiện: Bước 1: Tổ chức nộp (hoặc gửi) hồ sơ đến Bộ phận một cửa của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn một lần để bổ sung, hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu hẹn (trường hợp nộp trực tiếp); sau đó chuyển hồ sơ cho Phòng chuyên môn xử lý. Nếu không đồng ý, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Bước 3: Trả kết quả đúng thời gian quy định, đồng thời báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích
Cập nhật: 1/11/2017
a) Trình tự thực hiện: Bước 1: Tổ chức nộp (hoặc gửi) hồ sơ đến Bộ phận một cửa của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn một lần để bổ sung, hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu hẹn (trường hợp nộp trực tiếp); sau đó chuyển hồ sơ cho Phòng chuyên môn xử lý. Nếu không đồng ý, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Bước 3: Trả kết quả đúng thời gian quy định, đồng thời báo cáo Bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích.
Cập nhật: 1/11/2017
a) Trình tự thực hiện: Bước 1: Cá nhân nộp trực tiếp (hoặc gửi) hồ sơ đến Bộ phận một cửa của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn một lần để bổ sung, hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu hẹn (trường hợp nộp trực tiếp); sau đó chuyển hồ sơ cho Phòng chuyên môn xử lý. Nếu không đồng ý, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Bước 3: Trả kết quả đúng thời gian quy định, đồng thời báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thủ tục Cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích
Cập nhật: 1/11/2017
a) Trình tự thực hiện: Bước 1: Cá nhân nộp trực tiếp (hoặc gửi) hồ sơ đến Bộ phận một cửa của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn một lần để bổ sung, hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu hẹn (trường hợp nộp trực tiếp); sau đó chuyển hồ sơ cho Phòng chuyên môn xử lý. Nếu không đồng ý, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Bước 3: Trả kết quả đúng thời gian quy định, đồng thời báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật
Cập nhật: 4/1/2017
a) Trình tự thực hiện: Bước 1:Tổ chức, cá nhân nộp (hoặc gửi) hồ sơ đến Bộ phận một cửa của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thủ tục cấp giấy phép khai quật khẩn cấp
Cập nhật: 4/1/2017
a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập
Cập nhật: 4/1/2017
a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Thủ tục cấp giấy phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương
Cập nhật: 4/1/2017
a) Trình tự thực hiện: - Bước 1:Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài xin nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật
Cập nhật: 4/1/2017
a) Trình tự thực hiện: Bước 1:Tổ chức, cá nhân nộp (hoặc gửi) hồ sơ đến Bộ phận một cửa của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia (4/1/2017)
Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật (4/1/2017)
Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích (4/1/2017)

Thông báo

P.TRUYỀN THỐNG

Hỏi - Đáp

DANH THẮNG

 

Lượt truy cập

0268760
a href="https://beezo.vn">beezo.vnbeezochợ sỉ onlinebeezo quảng châu