icon_dangcongsan1
icon_chinhphu1
vbqp
sovanhoa_08
ttdt1
baodaibieund
bao1
trang-du-lich
trang-thong-tin-dien-tu

Lượt truy cập

0560236

Liên kết website

Điện ảnh

Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim
Cập nhật: 6/11/2017
(- Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu; - Cấp giấy phép phổ biến phim truyện khi năm trước liền kề, các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương đáp ứng các điều kiện: + Sản suất ít nhất 10 phim truyện nhựa được phép phổ biến; + Nhập khẩu ít nhất 40 phim truyện nhựa được phép phổ biến)

. Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu)
Cập nhật: 6/11/2017
a) Trình tự thực hiện: Bước 1: Cơ sở điện ảnh gửi hoặc nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Thông báo

P.TRUYỀN THỐNG

Hỏi - Đáp

DANH THẮNG

 

Lượt truy cập

0268761
a href="https://beezo.vn">beezo.vnbeezochợ sỉ onlinebeezo quảng châu