icon_dangcongsan1
icon_chinhphu1
vbqp
sovanhoa_08
ttdt1
baodaibieund
bao1
trang-du-lich
trang-thong-tin-dien-tu

Lượt truy cập

0546996

Liên kết website

Văn bản Sở

Quyết đinh công bố công khai dự toán thu chi NSNN của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị

Cập nhật: 20/4/2019

Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu chi NSNN năm 2019 của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Cập nhật: 20/4/2019

Về việc thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2019

Cập nhật: 20/4/2019

V/v phân công chuẩn bị tài liệu kiểm chứng phục vụ công tác cải cách hành chính năm 2019

Cập nhật: 19/2/2019

Kế hoạch Cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2019 và những năm tiếp theo

Cập nhật: 19/2/2019

Kế hoạch Ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2019

Cập nhật: 19/2/2019

 Kế hoạch Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính theo phương án đơn giản hóa năm 2019

Cập nhật: 19/2/2019

 Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

Cập nhật: 19/2/2019

Kế hoạch Khảo sát, lấy ý kiến mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019

Cập nhật: 19/2/2019

Kế hoạch Tuyên truyền công tác Cải cách hành chính năm 2019
(19/2/2019)

Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2019

(19/2/2019)

KẾ HOẠCH
Duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 
TCVN ISO 9001 : 2008

(3/5/2018)

Nghị quyết Về việc thông qua Đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

(27/2/2018)

Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

(27/2/2018)

Về việc hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử trong năm 2018

(27/2/2018)

Về việc báo cáo tổng kết, đánh giá thi hành Luật Viên chức

(27/2/2018)

Kế hoạch Ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2018

(18/1/2018)

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018

(18/1/2018)

Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chínhtheo phương án đơn giản hóa năm 2018

(31/1/2018)

Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2018

(18/1/2018)
sỉ sập sàn sisapsan si sap san bo si dam vay bo si bỏ sỉ đầm váy bỏ sỉ chuyen si dam vay chuyên sỉ đầm váy sỉ sập sàn sisapsan si sap san bo si dam vay bo si bỏ sỉ đầm váy bỏ sỉ chuyen si dam vay chuyên sỉ đầm váy